Czy moje auto jest jezdne?

Każdy kierowca i użytkownik pojazdów samochodowych powinien znać podstawowe zasady dotyczące nie tylko kierowania samochodem, ale również wszystkie przepisy ruchu drogowego, w tym te które określają, czy moje auto jest jezdne. To właśnie na ich podstawie policja może zatrzymać dowód rejestracyjny. Stan techniczny auta ma znaczenie dla poszkodowanego, również wówczas, gdy skorzysta on z najmu pojazdu zastępczego. O czym musisz wiedzieć, aby dochodzenie odszkodowań nie zakończyło się wypłatą niepełnego odszkodowania po wypadku?

Kiedy policja może zatrzymać dowód rejestracyjny?

Policjant może zatrzymać dowód rejestracyjny samochodu w przypadku, kiedy będzie on uważał, że pojazd może zagrażać bezpieczeństwu innych użytkowników na drodze. Samochód, który uczestniczył w wypadku drogowym w szczególności może zagrażać zarówno innym pojazdom, rowerzystom czy pieszym, ponieważ jego zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia, a także ramy często ulegają uszkodzeniu. Taki pojazd narusza wówczas wymagania postawione przez ochronę środowiska, a także zagraża porządkowi ruchu. Wówczas policjant zatrzymuje dowód rejestracyjny, a w przypadku drobnych usterek  wystawia zezwolenie na używanie auta przez okres 7 dni, na określonych w pokwitowaniu warunkach.

Czy moje auto jest jezdne?

Policjant ma prawo zatrzymać dowód rejestracyjny, kiedy stwierdzi jedną z kilku najważniejszych wad technicznych pojazdu w postaci:

  • Wady ogumienia – w przypadku, kiedy na tej samej osi pojazdu zostały zamontowane opony o różnej konstrukcji. Dowód może również zostać zatrzymany, jeśli opony będą zbyt starte, widoczne będą pęknięcia, które odkrywają osnowę opony, a także ich nośność zbudzi wątpliwości.
  • Wady układu hamulcowego – w przypadku wycieku płynu hamulcowego lub uszkodzenia przewodu dowód z pewnością zostanie zatrzymany.
  • Niedziałających świateł stopu, mijania czy drogowych, co może spowodować, iż dowód również zostanie nam odebrany.
  • Wszelkich uszkodzeń ramy nadwozia lub podwozia. Wady te spowodują, że auto będzie zagrażało bezpieczeństwu na drodze, a więc stanowią przesłankę do odebrania kierowcy dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Jezdność ma wpływ na okres najmu pojazdu zastępczego.

Charakter uszkodzeń pojazdu po kolizji lub wypadku ma bezpośrednie przełożenie na okres wynajmu auta zastępczego. Szkoda całkowita uprawnia do otrzymania samochodu od dnia szkody do dnia wypłaty odszkodowania oraz dodatkowo można doliczyć kilka dni na zakup nowego auta i zagospodarowanie wraku. Przy szkodzie częściowej musimy wziąć pod uwagę to, czy moje auto jest jezdne. Gdy samochód został dopuszczony do ruchu, wówczas otrzymamy pojazd zastępczy tylko na technologiczny czas naprawy. Jeśli nie możemy kontynuować jazdy, przysługuje nam wynajem od momentu zgłoszenia szkody do dnia zakończenia naprawy.

Pełne odszkodowanie po wypadku – uzyskaj pomoc Lubin.

Ignorując charakter uszkodzeń, narażamy się na otrzymanie niepełnego odszkodowania po wypadku. Warto zatem skorzystać z oferty firmy kancelariaciti.pl w Lubine, gdzie uzyskamy kompleksową pomoc prawną. Dochodzenie odszkodowań przez profesjonalistów zwiększa szanse na zwrot wszystkich poniesionych kosztów.