Dlaczego warto mieć ubezpieczenie OC dla rowerzystów?

Część towarzystw ubezpieczeniowych oferuje polisy OC dla rowerzystów. Podczas gdy kierowcy samochodów muszą takie posiadać, dla miłośników dwóch kółek wciąż są one nieobowiązkowe. Czy z założenia to słuszne rozwiązanie?

Niejednokrotnie zdarza się, że rowerzyści nie znają przepisów, nie noszą odblasków, rowery nie posiadają świateł lub są one nieodpowiednio zamontowane. Ta grupa uczestników ruchu drogowego często stanowi zagrożenie na skrzyżowaniach, np. nie sygnalizując chęci skrętu. Wielu rowerzystów nie wie też, jakie konsekwencje ich czekają, jeśli spowodują wypadek komunikacyjny.

Zanim wyruszysz w drogę, czyli jak uniknąć kosztów związanych z odszkodowaniami powypadkowymi.

Rowerzysta jako sprawca kolizji lub wypadku ponosi odpowiedzialność finansową za wszystkie powstałe skutki. Bardzo często jest to koszt kilku tysięcy złotych i powstaje wraz z prawem poszkodowanego do odszkodowania powypadkowego. Nieobowiązkowe ubezpieczenie OC wydaje się więc dobrym rozwiązaniem, gdyż może zaoszczędzić sporo nerwów, a także zwolnić z konieczności płacenia za błędy z własnej kieszeni.

Odszkodowania powypadkowe – przed czym chroni sprawcę polisa OC dla rowerzysty?

Rowerzysta odpowiada zarówno za szkody na mieniu, jak i zdrowiu, które wyrządził poszkodowanemu. Polisa pokryje wszystkie koszty odszkodowania powypadkowego do określonej w umowie kwoty. Kosztuje kilkadziesiąt złotych rocznie i jest to cena za poczucie finansowego bezpieczeństwa.