Jak długo czekać na pieniądze z ubezpieczalni?

Zgłoszona przez Ciebie szkoda została przyjęta przez Ubezpieczyciela. Teraz oczekujesz wypłaty odszkodowania. Dochodzenie odszkodowań może być nie lada problemem. Jak długo czekać na pieniądze z ubezpieczalni? Poniżej kilka informacji na ten temat.

Terminy wypłaty określone ustawowo

Od daty zgłoszenia szkody, towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do wypłaty odszkodowania po wypadku w terminie trzydziestodniowym. Dotyczy to jedynie niezawiłej sprawy. Sprawy sporne mogą spowodować, że termin ten znacznie się wydłuży. Dochodzenie odszkodowań w przypadku takich spraw może przeciągnąć się w czasie. Terminy wypłaty odszkodowania po wypadku przez towarzystwa ubezpieczeniowe są regulowane przepisami prawnymi. Podany powyżej termin 30 dni jest zgodny z art. 817 § 1 k.c. oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152 z późn. zm.). Kwota bezsporna, co do której nie ma wątpliwości. wypłacana jest w przeciągu 30 dni.

Problemy z odszkodowaniem – uzyskaj pomoc – Lubin i okolice

W sytuacji, gdy ubezpieczyciel ma problem z ustaleniem wysokości odszkodowania może wydłużyć termin o kolejne dni. Jak długo czekać na pieniądze z ubezpieczalni w takim przypadku? Wówczas odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie.  Jeśli interesują Cię szczegółowe informacje jak długo czekać na pieniądze z ubezpieczalni, zajrzyj na stronę http://kancelariaciti.pl/. Pomagamy poszkodowanym z Lubina i okolic.