Jak napisać oświadczenie sprawcy po stłuczce?

Podstawą do ubiegania się do odszkodowania z tytułu OC w razie kolizji, jest spisane na miejscu oświadczenie sprawcy. Żeby było ono traktowane jako dokument upoważniający do wypłaty odszkodowania po wypadku, musi być sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jak napisać oświadczenie sprawcy po stłuczce?

Oświadczenie sprawcy – co powinno zawierać?

Jeśli doszło do kolizji na drodze, a poszkodowany kierowca ma zamiar ubiegać się o odszkodowanie z OC, należy zadbać o to, by na miejscu prawidłowo sporządzić oświadczenie sprawcy. Musi ono zawierać następujące elementy:

  • dane kierowców oraz właścicieli wszystkich pojazdów biorących udział w stłuczce (jeśli kierowca nie jest właścicielem samochodu, konieczne są także dane właściciela pojazdu),
  • dane pojazdów: numery rejestracyjne, numery polis, nazwy firm ubezpieczeniowych,
  • data i dokładne miejsce zdarzenia,
  • uszkodzenia powstałe w czasie stłuczki,
  • okoliczności, w jakich doszło do kolizji,
  • inne szkody, np. uszkodzenie towarów przewożonych w pojeździe,
  • dane (imię i nazwisko, adres, numer kontaktowy) świadków zdarzenia,
  • odręczny podpis.

Aplikacja „Na wypadek”.

Żeby proces spisywania oświadczenia przebiegł szybko, a dokument nie zawierał luk, kierowca może skorzystać z mobilnej aplikacji „Na wypadek”, która krok po kroku podpowie, jak napisać oświadczenie sprawcy po stłuczce. Aplikacja pomoże usprawnić sporządzanie dokumentu, bo pozwoli uzyskać dostęp do wszystkich danych o pojeździe poprzez zeskanowanie kodu QR z dowodu rejestracyjnego. Korzystając z niej, będziemy mieli pewność, że o niczym nie zapomnieliśmy, a sporządzone oświadczenie sprawcy po stłuczce jest ważne i umożliwi skuteczne dochodzenie odszkodowań z tytułu poniesionych szkód.

Brak przyjęcia odpowiedzialności – zwróć się po pomoc – Lubin i okolice.

Nierzadko zdarza się, że sprawca odwołuje oświadczenie woli. Wprawdzie towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia z zachowaniem należytej staranności. Niemniej poszkodowany powinien czynnie uczestniczyć w procesie dochodzenia odszkodowań. Kancelaria odszkodowawcza w Lubinie prowadzi bezpłatne konsultacje, podczas których analizowany jest przebieg kolizji, a Klient informowany o planowanym postępowaniu oraz możliwych do uzyskania świadczeniach. Należne honorarium pobieramy od kwoty uzyskanego odszkodowania po wypadku. Z doświadczenia wiemy, że uczestnictwo pełnomocnika w procesie likwidacji szkody znacząco wpływa na stanowisko towarzystwa ubezpieczeniowego. Obieg dokumentów, ustawowe terminy, gromadzenie dowodów odnośnie rozmiaru poniesionych strat pozostaje pod kontrolą specjalistów. Zyskujesz pewność, że sprawa jest prowadzona z poszanowaniem interesów Klienta kancelarii.