Odkup i dopłata do odszkodowania z OC. Sprawdź bezpłatnie kosztorys.

Większość firm ubezpieczeniowych ma skłonność do zaniżania odszkodowania komunikacyjnego, przez co osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych nie otrzymują środków finansowych pokrywających rzeczywiste straty. Istnieje jednak szansa na to, by uzyskać dopłatę do odszkodowania, która pomoże pokryć poniesione przez straty oraz koszty związane z naprawą pojazdu.

Kiedy kosztorys naprawy jest zaniżony?

Towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo często szacują koszty na podstawie zamienników, nie zaś oryginalnych części, zaniżają także stawki roboczogodziny, wartość pojazdu sprzed i po wypadku, ilość zużytego materiału lakierniczego, stosują nieuzasadnioną amortyzację części lub pomniejszają odszkodowanie o podatek VAT. Praktyki te znacząco wpływają na możliwość naprawy uszkodzonego auta.

Dopłata do odszkodowania Lubin – na czym polega?

Jeśli podejrzewasz, że wypłacone odszkodowanie jest zbyt niskie, ponieważ nie pokrywa kosztów naprawy pojazdu, sprawdź bezpłatnie kosztorys i skonsultuj wycenę z niezależnym rzeczoznawcą kancelariaciti.pl. Pomożemy Ci nie tylko obliczyć wartość należną, lecz również zaproponujemy dopłatę do odszkodowania. Warunkiem niezbędnym do jej uzyskania jest czas – od kolizji lub wypadku nie może minąć trzy lata. Dopłata do odszkodowania na podstawie cesji wierzytelności pomaga uzyskać środki finansowe na pokrycie rzeczywistych strat poniesionych w  związku z uszkodzeniem samochodu.