Odszkodowanie, a zadośćuczynienie.

Dla wielu z nas odszkodowanie i zadośćuczynienie to synonimy. Jednakże każde z nich należy traktować osobno, mają inne znaczenie i w dzisiejszym wpisie zaprezentujemy najważniejsze różnice. 

Dochodzenie odszkodowań Lubin – kompleksowa pomoc.

Odszkodowanie może występować w dwóch formach i to od poszkodowanego zależy jaką formę ono przybierze. Może być to rekompensata pieniężna lub naturalna, gdzie zostaje przywrócony stan sprzed szkody, oczywiście jeśli jest to możliwe. Odszkodowanie pokrywa nie tylko rzeczywiście poniesioną szkodę, ale dodatkowo utracone korzyści, które poszkodowany mógłby uzyskać gdyby nie fakt, że szkodę wyrządzono.

Zadośćuczynienie natomiast służy do wyrównania szkody niemajątkowej.  Można go dochodzić w przypadku uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, pozbawienia wolności lub skłonieniu się do poddania czynowi nierządnemu za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku należności. Co ważne, rodzina zmarłego w wyniku szkody osobowej może dochodzić także zadośćuczynienia z tego tytułu.

Jeśli chcą Państwo uzyskać zadośćuczynienie lub odszkodowanie po wypadku zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią Odszkodowawczą w Lubinie. Dochodzenie odszkodowań prowadzimy reprezentując interesy Klientów w postępowaniu przedsądowym, a jeśli jest taka potrzeba, występujemy na drogę sądową.