Odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia – związek przyczynowy i minimalizacji szkody.

Korzystanie z prywatnej opieki lekarskiej i rehabilitacji po wypadkach komunikacyjnych jeszcze do niedawna wiązało się z możliwością odmowy wypłaty odszkodowania na pokrycie kosztów leczenia przez ubezpieczyciela. Podważanie kosztów wizyt i wskazywanie na bezzasadne opłaty, których można uniknąć poprzez leczenie, zabiegi czy rehabilitację oferowaną przez palcówki posiadające umowy z NFZ było argumentem w sporach między ubezpieczycielami a poszkodowanymi.

Odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia – kiedy otrzymasz?

Odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia przysługuje poszkodowanemu w oparciu o zapisy art. 444. § 1 k.c., który mówi, że wywołanie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia jest podstawą do zwrotu wszelkich wynikłych z tego powodu kosztów. Dodatkowo – zobowiązanie polega na wypłacie z góry (na żądanie poszkodowanego) sumy uzasadnionych i celowych kosztów leczenia.

Związek przyczynowy i minimalizacja szkody – jak uzyskać pełne odszkodowanie?

Uchwała Sądu Najwyższego potwierdzająca stanowisko Rzecznika Finansowego, a dotycząca sporów w procesach o odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji w prywatnych placówkach powoduje, że łatwiej poszkodowanemu będzie odzyskać koszty leczenia, a co za tym idzie – ubezpieczycielom trudniej podważać poniesione koszty pod warunkiem spełnienia przez poszkodowanego określonych warunków, które pozwolą na sprawne przeprowadzenie procesu wypłaty odszkodowania. Teraz to ubezpieczyciel będzie musiał przedstawić dowody potwierdzające brak zasadności zwrotu poniesionych kosztów. Ciężar dowodu nie obowiązuje poszkodowanego, jednak musi on wykazać związek przyczynowy pomiędzy podjętym leczeniem a skutkami wypadku w postaci uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia oraz dążyć do minimalizacji szkody. Wszelkie czynności związane z powrotem do zdrowia powinny znaleźć odzwierciedlenia w dokumentacji i wskazywać na celowość i skuteczność prowadzonego leczenia.

Okres przedawnienia – bezpłatne konsultacje Lubin i okolice.

Pamiętajmy – okres przedawnienia roszczeń to nawet 20 lat, dlatego osoby, którym odmówiono świadczenia powinny sprawdzić, czy nie przysługuje im jednak odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia. Kancelaria Odszkodowawcza w Lubinie bezpłatnie analizuje wszystkie okoliczności zdarzenia. Podczas takiego spotkania prawnicy oszacują możliwości dochodzenia roszczeń.