Kto płaci za holowanie po szkodzie?

Osoby poruszające się samochodami, szczególnie po dużym mieście, codziennie są narażone na uczestnictwo w kolizji bądź wypadku. Jednakże wiele osób biorących udział w takich zdarzeniach nie wie, jak postępować, aby nie narazić się na zbędne wydatki oraz uzyskać należyte odszkodowanie po wypadku.

Kto płaci za holowanie po szkodzie?

Pierwszą czynnością jakiej należy dokonać podczas udziału w kolizji lub wypadku, jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, aby nie powiększać rozmiaru szkody. Następnie należy usunąć z drogi niejezdne auto. Kto płaci za holowanie po szkodzie? Generalnie wszystkie koszty związane z powstałymi  szkodami są ponoszone przez sprawcę zdarzenia. Odbywa się to za pośrednictwem ubezpieczyciela, u którego jest ubezpieczony jego samochód, bądź ewentualnie koszty zwraca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Niekiedy może być konieczne poniesienie pewnych wydatków od ręki, lecz dochodzenie odszkodowań pozwoli nam odzyskać pieniądze. Należy przy tym pamiętać, że korzystając z usług firmy holowniczej, należy zapewnić, aby cena nie odbiegała od wartości przyjętej za średnią rynkową, a także, iż holowanie powinno odbyć się do najbliższego warsztaty bądź miejsca zamieszkania. Odszkodowanie po wypadku zostanie bowiem wypłacone w należytej kwocie pod warunkiem, że poszkodowany nie przyczynił się do powiększenia rozmiaru szkody, a więc zachował zasadę jej minimalizacji.

Jak dochodzić swoich praw – pomoc prawnika – Lubin i okolice.

Dochodzenie odszkodowań jest bardzo istotne z punktu widzenia osoby poszkodowanej. Należy pamiętać, iż ubezpieczyciel niechętnie wypłaca wszystkie przysługujące nam środki, Za pomocą wyspecjalizowanych firm, takich jak kancelariaciti.pl w Lubinie można zapewnić sobie maksymalny zwrot kosztów wynikających ze szkody. Zespół specjalistów dopilnuje wszelkich niezbędnych formalności.