Kiedy przysługuje mi pojazd zastępczy?

Podczas uczestnictwa w ruchu drogowym o kolizję lub wypadek bardzo łatwo. Nie istnieje żadna reguła, która uchroni kierowców przed tym często szokującym zdarzeniem. Tymczasem zostajemy pozbawieni auta, które w obecnych warunkach okazuje się nie do zastąpienia. Kiedy przysługuje mi pojazd zastępczy?

Kolizja, wypadek! Co dalej?

Kolizja drogowa w przeciwieństwie do wypadku nie wymaga wezwania policji. W tej sytuacji sprawę można załatwić ugodowo. Od razu po stłuczce najważniejszym zadaniem, które nas czeka jest spisanie oświadczenia o winie. Większość ubezpieczycieli wymaga dokładnego opisu zdarzenia oraz szkicu sytuacyjnego. Z dokumentu musi wynikać, kto jest odpowiedzialny za powstałe szkody. Jeśli dojdzie do wypadku, na miejsce zdarzenia zostanie wezwana policja, która w notatce uwzględni wszystkie okoliczności oraz wskaże osobę odpowiedzialną za powstałe szkody. Dochodzenie odszkodowań należy rozpocząć w ciągu 3 lat od zdarzenia, jednak wskazane jest zgłoszenie szkody bez zbędnej zwłoki. W przypadku chęci otrzymania samochodu zastępczego sprawę rozpoczynamy od razu. Kiedy przysługuje mi pojazd zastępczy?

Okres bezpłatnego najmu – ubezpieczenie OC i AC

W przypadku posiadania przez sprawcę polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych auto zastępcze przysługuje nam do czasu zakończenia niezbędnych napraw, a jeśli wystąpiła szkoda całkowita do dnia wypłaty odszkodowania lub zakupu nowego samochodu. Należy jednak udokumentować zasadność najmu.
Jeśli posiadamy dobrowolne ubezpieczenie AC, samochód możemy wypożyczyć zazwyczaj na okres 3-4 dni. Nie każda umowa AC umożliwia otrzymanie auta, dlatego przed zakupem ubezpieczenia warto przejrzeć Ogólne Warunki Umowy. Wybierając wypożyczalnię należy kierować swe kroki ku firmom wskazanym przez ubezpieczyciela, gdyż wybór innej może skończyć się brakiem pełnej refundacji kosztów najmu.

Odszkodowanie po wypadku Lubin – sprawy nietypowe

Pomimo tego, że ubezpieczenie OC jest obowiązkowe, nie każdy kierowca je posiada. W przypadku braku tego dokumentu sprawa znacznie się komplikuje, ale nadal da się ją rozwiązać. Brak OC sprawcy decyduje o tym, że szkodę możemy zgłosić do dowolnego ubezpieczyciela, który wypłaci odszkodowanie po wypadku, a następnie wystąpi do UFG, który zastosuje regres wobec winnego. Część ubezpieczycieli niechętnie realizuje obowiązek, jakim jest wynajem auta zastępczego. W sprawach spornych pomóc może kancelariaciti.pl z Lubina. Wykwalifikowani pracownicy kancelarii zajmą się każdą sprawą bez względu na stopień trudności. Nie będziesz musiał zastanawiać się, kiedy przysługuje mi pojazd zastępczy, a dochodzenie odszkodowań okaże się o wiele prostsze.